parallax background

Fıtık Cerrahisi

Kasık Fıtıkları

Kasık fıtığı sık olarak rastlanan ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlara göre üç kat daha sık görülür. Başlangıçta ayakta, hapşırınca, öksürünce, ıkınma ve zorlanma ile karın içi basıncın artmasına bağlı olarak görünür olan fıtık, tedavi edilmemesi durumunda genişleyerek büyüklüğü artar. Genellikle muayene ile teşhis edilebilirse de bazen ultrasonografi gerekebilir.

Kasık Fıtığı

Her ne kadar kasık fıtıkları tek bir durum gibi algılansa da kendi içerisinde tiplere ayrılır. Özellikle ileri yaşlarda görülen direk kasık fıtıkları ciddi komplikasyonlara yol açmazken indirekt ve femoral tipteki kasık fıtıklarının mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Bu tip fıtıklar barsak tıkanıklıklarına ve hatta barsak gangrenine yol açabilirler ve acil şartlarda ve standart fıtık onarımı cerrahisine göre çok daha zor bir ameliyat gerektirirler. Hâlbuki çok ilerlemeden erken dönemde tedavi edildiklerinde hem komplikasyon oranları düşüktür, hem de nüks ihtimali çok azdır. Sonuç olarak kasık fıtıkları ihmal edilmemelidir ve mutlaka bir uzman muayenesi gerekir.

Kesi Fıtıkları

Kesi fıtıkları daha önce geçirilmiş ameliyatların kesi yerlerinde oluşurlar. İlk ameliyatta kesinin yetersiz kapatılması kesi fıtığının bir nedeni olmakla birlikte çoğunlukla yara yeri enfeksiyonu, ileri yaş, şişmanlık, kanser cerrahisi, acil cerrahi girişim ve hastanın solunum problemlerinin olması kesi fıtığına neden olur. Ameliyatlardan sonra %2-10 arasında görülür. En sık belirtisi kesi yerinde olan şişliktir. Eğer müdahale edilmez ise şişlik artar ve günlük yaşamı etkileyen aktivite kısıtlılığına yol açar. En önemli komplikasyonu bağırsak düğümlenmesine ve kangrenine yol açmasıdır. Bu nedenle kesi fıtıkları teşhis edilir edilmez cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Kesi Fıtığı

Göbek Fıtığı

Göbek fıtığı göbek çukuru veya yanındaki bir bölgede oluşan şişlik şeklindedir. Çocuklarda sık olarak gözükür ve çoğunlukla ilk iki yaş içerisinde kapanır.

Göbek Fıtığı

Erişkinlerde ise daha nadir olarak görülmekle birlikte mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Kadınlarda daha sık olarak görülür. Aşırı ıkınma, aşırı kilo, ağır yük kaldırma, siroz hastalığı, kabızlık, prostat ve hamilelik döneminde yaşanan birtakım sıkıntılar göbek fıtığı oluşumunun başlıca nedenleridir. Göbek fıtığı içerisinde genellikle karın içi yağ dokusu ve ince bağırsaklar bulunur. Fıtığın içeri itilememesi önemli bir bulgudur ve bağırsak kangrenine kadar gidebilen birtakım problemlerin işaretçisidir. Tedavisi cerrahi olarak fıtığın onarılmasıdır. Genellikle onarım sırasında ilerideki nüksü önlemek amacıyla yama kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir